de ziel van de plek

Inrichtingsplan Boulevard I Rozenburg

Antony Marcelis heeft voor het terrein aan de Boulevard te Rozenburg een ontwerp gemaakt voor de omgeving van twee appartementencomplexen. Het terrein is toegankelijk voor de bewoners en bezoekers. De noordrand wordt gevormd door een gebogen openbaar voetpad. Dit pad ligt bovenop de grashelling. Door een hoge betonband in de binnenbocht van dit pad wordt het hoogteverschil gedramatiseerd. De ruimte tussen de twee gebouwen bestaat uit een overkapte parkeerplaats voorzien van een mosdak. Naar de dijk toe is dit voorzien van een lattenwerk met hedera, verwijzend naar een pergola. Het gehele terrein is gesitueerd in de waterkerende dijk langs de Nieuwe Waterweg. Speciale voorzieningen zijn toegepast om de veiligheid van de waterkering ook voor de toekomst te garanderen.
De realisatie van de gebouwen en van het terrein startte eind 2012 en was eind 2014 afgerond.

Overzicht