de ziel van de plek

Stedelijk uitloopgebied Renkumse Heide Renkum

Het landbouwgebied ten noorden van Renkum was in 1944 één van de landingsplaatsen tijdens de Airborndropping. Deze plek wordt jaarlijks veel bezocht door Engelsen en Polen ter herdenking van de luchtlanding in de tweede wereldoorlog. Dit gebied wordt in het kader van de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur, de poort van Renkum, omgevormd tot heidegebied, zoals dat ook was voor de ontginningen in de twintiger jaren van de vorige eeuw. De gemeente Renkum wil dit gebied bovendien gebruiken als stedelijk uitloopgebied. Bij het kruispunt van de twee hoofdwegen staat sinds de jaren een snackbar in een verbouwde woonwagen. Voor deze snackbar zou een vervangende ruimte ontworpen moeten worden.

Antony Marcelis heeft voor dit gebied een ontgravingplan en maatregelen voor heideontwikkeling opgesteld. Daarbij is het heidegebied toegankelijk gemaakt met een fietspad, ruiterpad en voetpaden. De snackbar kan gehuisd worden in een sobere bebouwing die past in een heidegebied. Voor deze bar zijn welstandscriteria opgesteld en heeft architectenbureau B&D een ontwerp gemaakt. Op specifieke plekken zijn verhogingen aangebracht die uitzicht bieden op het uitgestrekte glooiende heidelandschap. De ontginningswegen, waaronder de Telefoonweg, zijn voorzien van eikenbomen ter ruimtelijke begrenzing van de herstelde heidevelden.

Overzicht