Duurzaamheid

Duurzaamheid

Denken en handelen vanuit duurzaamheid is een fundamenteel onderdeel van het gedachtegoed van Antony Marcelis. Elke opgave benader ik vanuit het gedachtegoed van onder andere cradle to cradle, energieneutraal en CO2neutraal. Het zit in mijn hoofd en in mijn hart. Ik kan dan ook niet anders dan met opdrachtgevers en betrokkenen de bouwopgaven duurzaam benaderen. Duurzaamheid is verankerd in het gehele plan- en realisatieproces, zelfs tijdens het gebruik. Naast het toepassen van duurzame maatregelen zijn het gebruiken van de historische kwaliteiten van de plek, de communicatie met betrokkenen, het integreren met de omgeving en slimme combinaties van bewezen duurzame methoden van belang om duurzaamheid te bereiken. Op deze wijze zorgen we dat ook onze toekomstige generaties op een aangename manier kunnen leven, wonen en werken in hun gebouwen en omgeving.

Met deze passie ben ik de afgelopen 20 jaar intensief betrokken geweest bij het ontwerpen van uitbreidingsplannen en herstructurering van woongebieden. Daarbij ben ik mede verantwoordelijk voor de tot stand koming van het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw in 1999 en twee Voorbeeldenboeken Duurzame Stedenbouw in 2005 en in 2010.

Als lid van de landelijke Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling geef ik invulling aan de mijn duurzaamheidsmissie en kunnen betrokkenen bij de ruimtelijke ordening informatie van mij krijgen hoe duurzaamheid in het proces van ontwerpen en realiseren geïntegreerd kan worden.

Bovendien maakte ik deel uit van het deskundigenteam voor de inhoudelijke opzet van de Breaam toetsingsmethodiek voor gebouwen en gebieden. Inmiddels ben ik Breaam duurzaamheidsexpert voor gebouwen en voor gebieden. Voor het toetsen van de duurzaamheid van gebieden en gebiedsontwikkeling kunt u mij ook inschakelen als Breeam duurzaamheids ‘assessor’.