Landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur

Antony Marcelis is sinds 1983 werkzaam op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw. Hij is vertrouwd met de inrichting van onze omgeving in zowel stedelijke als landelijke gebieden en samenwerking met andere deskundigen. Zijn uitgangspunten zijn:
 

  • Positieve beleving van de omgeving door de bewoners en gebruikers.
  • Integrale benadering van onze woonomgeving die zich uitstrekt van tuin tot openbare ruimte, van landgoederen tot natuurgebieden en waterpartijen, van locale tot regionale gebieden.
  • Directe betrokkenheid van bewoners, belangen, overheden.
  • Herkenbaarheid en leefbaarheid van de plek, waar verleden en toekomst een plaats hebben.
  • Perspectief bieden door onderkennen en benutten van potenties en bestaande kwaliteiten van het gebied.
  • Procesmanagement en regievoering door interactieve samenwerking en delen van verantwoordelijkheden.
  • Vormgeven van ruimte met gebruik van zowel dode als levende materialen.
  • Een plek beleefbaar maken, waarbij bovendien alle zintuigen geprikkeld worden.
  • Bieden van geborgenheid, veiligheid en duidelijkheid.
  • Het maken van een eenduidig plan met aandacht voor identiteit van de plek met een duurzaam karakter.