Stedenbouw

Stedenbouw

De afgelopen twintig jaar heeft Antony Marcelis een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud en het toepassen van Duurzame Stedenbouw. Sterke punten bij het zoeken van de optimale inrichting van onze omgeving zijn de ontwerpende en integrale benadering, alsmede de regievoering. Daarbij ben ik mede verantwoordelijk voor de tot stand koming van het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw in 1999 en twee Voorbeeldenboeken Duurzame Stedenbouw in 2005 en in 2010. Bovendien maakte ik deel uit van het deskundigen-team voor de inhoudelijke opzet van de Breaam toetsingsmethodiek voor gebouwen en gebieden. Inmiddels ben ik bij de Breaam duurzaamheidsexpert voor gebouwen en zowel Breeam duurzaamheidsexpert als duurzaamheidsassessor voor gebiedsontwikkeling.

Bij het ontwerpen van stedenbouwkundige plannen richt Antony Marcelis zich op:
 

 • Het ontwerpen van een herkenbare en leefbare woon- en werkomgeving.
 • Grote betrokkenheid van bewoners, belangen en overheden.
 • Goede milieukwaliteit van bodem, water, lucht, geluid en gebruik van natuurlijke energie en ecologische kwaliteiten.
 • Integrale benadering van elke opgave.

Tot onze expertise behoren:
 

 • Opstellen van stedenbouwkundige en verkavelingsplannen.
 • Herinrichting van stedelijke gebieden.
 • Ruimtelijke verkenningen en perspectieven voor structuur- en gebeidsplannen.
 • Winnen van stedenbouwkundige prijsvragen, die tot realisatie komen.
 • Lezingen en workshops over duurzame stedenbouw organiseren en verzorgen.
 • Uitwerken van het thema 'rood door groen' of 'groen voor rood' in fraaie projecten.
 • Uitwerken van stedenbouwkundige ontwerpen in beeldkwaliteitsplannen, bestekstekeningen en bestemmingsplannen.

www.breaam.nl