de ziel van de plek

Laarderhoogt

Het ecoduct Laarderhoogt dat bij Laren over de A1 en de Naarderstraat gaat heeft van  Rijkswaterstaat de Projectpluim 2016 gekregen. Deze pluim is een prijs voor projecten die op uitstekende wijze Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving (RK&V) hebben verankerd binnen het project. Criteria waarop de nominaties zijn aangedragen:

  • het mooie resultaat dat behaald is qua Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving; 
  • het voorbeeldige proces dat gevolgd is voor Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving.

Als vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de BELcombinatie (gemeente Blaricum, Eemnes en Laren) was Antony Marcelis lid van het Kwaliteitsteam dat zorgde onder andere voor borging van ruimtelijke kwaliteit en vormgeving en inbreng van het omgevingsbelang.

Enkele quotes tijdens prijsuitreiking zijn:“Het project betreft een realisatie van een ecoduct over de A1 (Rijksweg) en een over de Naarderstraat (lokale weg), i.h.k.v. het MJPO. RK&V is van begin tot eind goed in het proces verankerd (en omarmd door IPM-team): van ambitiedocument tot EMVI-criterium en een integraal ontwerpteam bij de ON. In nauwe samenwerking met het Goois natuur reservaat, de Provincie en de gemeente is dit project tot een succes gemaakt.” “We hebben mensen van wegen, natuur en beton samen gezet; die hebben samen zo goed mogelijk de eisen weten te verwoorden. Dit is het resultaat.” “De gemeente Laren had een hardnekkige eis: de beeldkwaliteit. Bij aanvang van het project is dat belang al zorgvuldig meegenomen. Ruimtelijke kwaliteit opnemen in EMVI is goed bevallen, ook dankzij de VAG (VormgevingsAdviesGroep). Vijf jaar geleden zijn we door VAG geïnspireerd om beeldkwaliteit in EMVI te stoppen – iedereen wilde er wat moois van maken. En dat is gelukt. Het is volgens mij een succes met vele eigenaren.”
“De succesfactor voor dit project was de samenwerking.”

http://www.amarcelis.nl/pdf/laarderhoogt.pdf

http://www.struktonciviel.nl/projecten/natuurbrug-laarderhoogt/#tab-02