de ziel van de plek

Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw

Het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw is een gestructureerde bundeling van de kennis en ervaring die op het terrein van duurzame stedenbouw voorhanden is. Het pakket is bedoeld als hulpmiddel bij de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties en de herontwikkeling van deze gebieden, en het resultaat daarvan, zo duurzaam mogelijk te maken. He pakket is bedoeld voor wie direct zijn de ontwikkeling van bouwlocaties. Het pakket is tot stand gekomen in nauw overleg met vertegenwoordigers van meer dan twintig beroeps- en brancheorganisaties. Het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw schaart zich in een eeuwenoude Nederlandse traditie die zijn oorsprong vindt in de strijd tegen het water. Antony Marcelis was als vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur samen de vertegenwoordiger van Nederlandse Vereniging voor Stedenbouw en Planologie verantwoordelijk voor de bewaking van de inhoudelijke aspecten bij de samenstelling van dit pakket. Vervolgens verzorgde hij op basis van het pakket vele inleidingen en workshops. Daarbij heeft hij mede enkele conferenties over delen van het pakket verzorgd.