de ziel van de plek

Landschapspark Hanzestrook Dronten

De Hanzestrook in Dronten is na vier jaar groei een duidelijk herkenbaar landschapselement in de Polder geworden. Omroep Flevoland heeft in juni 2016 een film van dit element gemaakt, waarin de huidige natuur- en landschapswaarden in beeld gebracht zijn.

Tussen Dronten en het Drontermeer is langs de Hanzelijn een landschapspark aangelegd. Antony Marcelis heeft dit park, genaamd de Hanzestrook, in samenwerking met Movares ontworpen. De strook is ca 8km lang en ca 70m breed. Het is ingericht met bos en recreatieve voorzieningen waaronder een fietspad. Het fietspad loopt vanaf de Biddingringweg en sluit aan op de Wanningeweg in het Revebos. Midden in de strook is een uitkijkheuvel van ca 8 m hoogte tot stand gekomen. Langs de Hanzestrook is ook een natuurvriendelijke oever langs de hoofdwatergang de Zwolse Tocht aangelegd. Het fietspad is op 5 juli 2012 feestelijk geopend. Na inplant van de bossen zal op 13 december 2012 de strook en het Hanzespoor geopend worden. Het fietspad is op 5 juli 2012 feestelijk geopend. Na inplant van de bossen gebeurde dat op 13 december 2012 met de gehele strook en het Hanzespoor.
Naast dit park in Dronten heeft Antony Marcelis langs de Hanzelijn de terreinen ontworpen bij de nieuwe stations in Dronten en Kampen en de aansluiting van de Hanzelijn op de bestaande lijn bij Hattem.

Download brochure

Download tv film