de ziel van de plek

Ontwikkeling Dynamisch Landgoed Griftsche Buiten te Vaassen

vaassen

Vaassen - Dynamisch landgoed Griftse Buiten

In een verkennende studie wordt voor het gebied tussen bedrijfsterrein Eekterveld en het Apeldoorns Kanaal onderzocht op welke wijze weer nieuwe betekenis aan dit ingeklemde gebied gegeven kan worden. Met de realisatie van een dynamisch landgoed Griftsche Buiten kunnen de waarden van het gebied benut worden. Daarbij kunnen nieuwe functies toegekend worden die passen bij de bestaande waarden en waarmee het gebied past bij huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Op een dynamisch landgoed is het evenwicht afgestemd op maatschappij-economische aspecten, zoals recreatievoorzieningen, woningbouw en bedrijven, waarbij op het landgoed expliciet interactie plaatsvindt met opwekking van natuurlijke energie, wateraan- en -afvoer en waterberging, landschaps- en ecologische ontwikkelingen en bescherming van milieu- en omgevingskwaliteiten. Het dynamisch landgoed legt met de invulling van de functies en de interacties verbinding met functies van de omringende gebieden en heeft daardoor een geografisch strategische betekenis. Het vormt een schakel in het landschap.

Waarden bij het Eekterveld zijn de cultuurhistorische waarden van waterbeheer, economische routes en waardevolle gebouwen. Via een inbreng van een grote wadi, een zonneveld met zonnepanelen, een nieuw landhuis en bedrijfsgebouwen in een parkachtige omgeving, alsmede ecologische verbindingszones en recreatieve routes kan er een nieuwe impuls aan dit gebied gegeven worden dat weerbaar is ten opzichte van maatschappelijke druk.

Met de gemeente, de industriekring Eekterveld, Stichting Apeldoorns Kanaal, Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Gelderland wordt onderzocht in hoeverre dit voorstel haalbaar is.