de ziel van de plek

Nieuws

Duurzaam dorp De Buurderij Oosterwolde in Almere

Antony Marcelis heeft een nieuw dorp in Oosterwolde-Almere ontworpen. Dit zelfvoorzienende dorp Buurderij Oosterwold biedt mogelijkheden om te wonen temidden van de landbouwgronden en betrokken te zijn bij de teelt van de eigen gewassen.

Bekijk

Veenendaal – locatie Castor transformeren van tuincentrum naar groene woonwijk

Het stedenbouwkundig en bestemmingsplan Castor in Veenendaal is in 2016 vastgesteld. De realisatie van de 66 woningen is aansluitend gestart

Bij het Dragonderpark in Veenendaal verhuist het tuincentrum naar een andere locatie in Veenendaal. De vrijgekomen ruimte biedt ruimte voor woningbouw. In combinatie met A12 architectuur bna voert Antony Marcelis een open planproces met de omwonenden en andere belangstellenden.

Lees meer:

Veghel, stedenbouwkundige plan woonwijken Plankenier en Ceramiek

Aan de oostrand van Veghel zijn diverse kleine woongebieden gepland. Voor twee van deze plekken, die Erven Plankenier en Ceramiek genoemd, worden heeft Antony Marcelis in 2016 stedenbouwkundige plannen gemaakt.

Bekijk

Stedenbouwkundig en inrichtingsplan Parkwijk Oosterhout – Grote Boel

In januari 2016 is de begonnen met de bouw van 88 woningen in Parkwijk Oosterhout, als onderdeel van de woonwijk De Groote Boel.

Bekijk

Ontwikkeling Dynamisch Landgoed Griftsche Buiten te Vaassen

In een verkennende studie wordt voor het gebied tussen bedrijfsterrein Eekteveld en het Apeldoorns Kanaal onderzocht op welke wijze weer nieuwe betekenis aan dit ingeklemde gebied gegeven kan worden. Met de realisatie van een dynamisch landgoed Griftsche Buiten kunnen de waarden van het gebied benut worden. Daarbij kunnen nieuwe functies toegekend worden die passen bij de bestaande waarden en waarmee het gebied past bij huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Bekijk

Breeam expert rijpwetering

Voor het project De Ripse Schans in Rijpwetering trad Antony Marcelis op als Breeam-expert gebiedsontwikkeling voor het behalen van het duurzaamheidscriterium “very good”.

Bekijk

Dordrecht - Appartementencomplex Stevenshof

Bij de bouw van het appartementen complex Stevenshof in Dordrecht is in november 2016 het hoogste punt bereikt. In het voorjaar 2017 zal aansluitend de infra en het park rondom het complex worden gebouwd.

Bekijk

Rijpwetering – De Ripse Schans wordt een energieneutrale woonwijk

Het bestemmingsplan voor De Ripse Schans in Rijpwetering is in november 2016 vastgesteld; de bouw van de woningen start in januari 2017.

Lees meer:

Geluidwerend scherm langs Nollenweg Alkmaar

Het Geluidwerend scherm langs de Nollenweg in Alkmaar is in drie weekenden in juli 2016 gerealiseerd.

Lees meer:

Inrichtingsplan Centrumgebied Lopik

Officieel is op 14 november 2015 het dorpscentrum met dorpsplein van Lopik geopend. Na 15 jaar van planvorming, sloop en de herbouw heeft Lopik weer een fraai kloppend hart. 

Bekijk