de ziel van de plek

Nieuws

Ontwikkeling Dynamisch Landgoed Griftsche Buiten te Vaassen

Waarden zijn de cultuurhistorische waarden van waterbeheer, economische routes en waardevolle gebouwen. Via een grote wadi, een zonneveld met zonnepanelen, een nieuw landhuis, bedrijfsgebouwen in parkachtige omgeving, alsmede ecologische verbindingszones en recreatieve routes kan er een nieuwe impuls aan dit gebied gegeven worden dat weerbaar is ten opzichte van maatschappelijke druk.

Met de gemeente, de industriekring Eekterveld, Stichting Apeldoorns Kanaal, Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Gelderland wordt onderzocht in hoeverre dit voorstel haalbaar is.