de ziel van de plek

Functieverandering 3 agrarische bedrijven Elspeet

Projectform: stedenbouwkundig/landschapsplan, bestemmingsplan, haalbaarheidsonderzoeken, inspraakprocedure voor omvorming 3 agrarische bedrijven met compensatie van 11 nieuwe woningen
Locatie: Elspeet
Opdrachtgever: drie landbouwbedrijven
Omvang: 8 ha
Jaar ontwerp: 2008-2011
Jaar uitvoering: vanaf 2011