de ziel van de plek

Stedenbouwkundig en inrichtingsplan De Ripse Schans Rijpwetering

Het bestemmingsplan voor De Ripse Schans in Rijpwetering is in november 2016 vastgesteld; de bouw van de woningen start in januari 2017.

In het bebouwingslint van Rijpwetering heeft een timmerfabriek zijn bedrijfsvoering beëindigd. Dit terrein biedt nu plaats voor 14 woningen. Het stedenbouwkundig en bestemmingsplan heeft Antony Marcelis in samenwerking met A12 Architectuur bna samengesteld. Hij trad hierbij op als Breeam-expert gebiedsontwikkeling. 

De woningen en het gehele terrein gaan energieneutraal werken. De opzet van het plan, de materialisering en het energievraagstuk zijn vanaf de start van de planvorming uitgewerkt met het doel een hoge duurzaamheid te bereiken. De planvorming en de realisering is gericht op het verkrijgen van een Breeam duurzaamheidcertificaat van very good. Communicatie met alle betrokkenen en synergie met de omgeving zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Het project komt tot stand door Jan van Tol Ontwikkeling B.V. De woningen zijn ontworpen door A12 architectuur bna. De realisatie komt tot stand door bouwbedrijf Jobo De Bouwers.

http://deripseschans.nl/