de ziel van de plek

Stedenbouwkundig plan De Haverkamp Lunteren

In 2016 is gestart met de realisatie van dit project. De eerste contouren van het kerkgebouw en de rijwoningen zijn reeds zichtbaar.

Voor de westelijke dorpsrand heeft Antony Marcelis een stedenbouwkundig plan opgesteld. Aanleiding was de wens tot realisering van een kerkgebouw, samen met een verenigingsgebouw en ca 70 grondgebonden woningen. De bestaande groene ‘kamers’ in het bestaande landschap was aanleiding tot de driedeling van het plangebied, bestaande uit drie groene kamers met specifieke opbouw aan bebouwing en beplanting. Dit plan wordt uitgewerkt volgens duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij de waarden, zoals historie, ecologie, dorps karakter, landschapsstructuur, bodem- en watereigenschappen en verkeer, geïntegreerd worden tot een logisch en herkenbare woonwijk. Vanwege economische en maatschappelijke overwegingen is de ontwikkeling van dit gebied uitgesteld.

http://www.dehaverkamplunteren.nl/plankaart/