de ziel van de plek

Stedenbouwkundig plan Hooimaveld Westerbork

Projectvorm: Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, bestemmingsplan, bestek bouwrijp maken, bestek openbare ruimte.
Locatie: Westerbork
Opdrachtgever: Gemeente Westerbork, Credo planontwikkeling
Omvang: 250 woningen, 18 ha.
Jaar ontwerp: 1995
Jaar uitvoering:1998-2008
In samenwerking met: Van den Dikkenberg & Bons architecten

Overzicht