de ziel van de plek

Stedenbouwkundig plan Nagtegael Beilen

Projectvorm: Bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan openbare ruimte Nagtegael
Locatie: Gemeente Beilen
Opdrachtgever: Credo Integrale Planontwikkeling
Omvang: 800 woningen, 62 ha.
Jaar ontwerp: 1997
Jaar uitvoering: 1998-2011
In samenwerking met: Mulleners+Mulleners architecten

Plan Nagtegael betreft een groot gebied van 800 woningen ten zuiden van Beilen. Het plangebied wordt door een kanaal in twee delen geleed. Het huidige landschap, waaronder de bestaande verkaveling, houtwallen en bosjes zijn medebepalend geweest voor de structuur van de nieuwe woonwijk. Er is bewust gekozen voor een dorps karakter en aansluiting met de bebouwingskarakteristieken van Beilen. Zorgvuldige inpassing in het landschap, het benutten van bestaande waarden en een goede relatie met de bestaande kern van Beilen zijn de belangrijkste ingrediënten voor het samenhangende stedenbouwkundig plan.

Overzicht