de ziel van de plek

Stedenbouwkundig plan Castor – Veenendaal

Transformatie tuincentrum naar groene wijk

Het stedenbouwkundig en bestemmingsplan Castor in Veenendaal is in 2016 vastgesteld. De realisatie van de 66 woningen is aansluitend gestart.

Bij het Dragonderpark in Veenendaal verhuist het tuincentrum naar een andere locatie in Veenendaal. De vrijgekomen ruimte biedt ruimte voor de realisatie van 66 woningen. Antony Marcelis is in combinatie met A12 architectuur bna verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, het inrichtingsplan openbare ruimte en het bestemmingsplan. Met de omwonenden is een open planproces gevoerd.

In juli en september 2013 zijn de bestaande kwaliteiten en knelpunten van het gebied verkend en zijn drie stedenbouwkundige modellen grondig geanalyseerd. Belangrijke items zijn passend in de omgeving, afstemmen op de wensen van de omwonenden, goede ontsluiting en sociale veiligheid. Hoewel de bewoners het liefst sanering van alle gebouwen en ontwikkeling van een park willen, is de realisering van nieuwe gebouwen belangrijk om de sanering van het tuincentrum en behoud van de parkachtige omgeving te financieren. 

https://www.veenendaal.nl/nieuwbouw-veenendaal/#11-castor