de ziel van de plek

Visie

De ziel van de plek en de betrokkenheid van de bewoners zijn de basis voor elk plan.

De ziel van de plek

De aanwezige kwaliteiten van een plek geven deze plek betekenis. Alleen wanneer deze kwaliteiten herkenbaar benut worden bij (her)inrichting van die plek zal dat gebied een kwalitatieve en duurzame meerwaarde krijgen. Achterhalen en benoemen van de bestaande kwaliteiten vormen de basis voor elk plan. Wanneer kwaliteiten verloren gaan is goede onderbouwing en compensatie met stevige nieuwe kwaliteiten essentieel om de plek zijn betekenis te geven.

Betrokkenheid

De communicatie is vaak de grootste valkuil bij projecten. Het mooiste plan gaat verloren als het niet goed wordt gecommuniceerd. Het is belangrijk dat je met respect luistert naar de betrokkenen. Zij weten veel meer van hun plek dan jij. Een traject van communicatie vanaf de start van een project is vereist om voldoende draagvlak te verkrijgen en inspraakprocedures makkelijker te maken.

Integrale benadering

In de buitenruimte spelen vele belangen een rol. Wonen, industrie, landbouw, natuur, recreatie en ontsluiting zijn enkele van de functies die hun claim leggen op de ruimte. De ruimtebehoeftes zijn aan verandering onderhevig. Dit betekent dat er telkens weer afwegingen gemaakt moeten worden tussen belangen in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit. Deze integrale afwegingen worden in elk plan op een integrale wijze gemaakt.